Terminy spotkań dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia w sprawie testu diagnostycznego z języków nowożytnych

Informujemy o terminach spotkań informacyjnych w sprawie testów diagnostycznych z języków nowożytnych:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:
  • I rok Analizy Danych – na platformie MS Teams w poniedziałek 8.11.2021 r. o godz. 19.00
  • I rok Informatyki – na platformie MS Teams w poniedziałek 8.11.2021 r. o godz. 19.00
  • I rok Computer Science BA Informatyki (studia w języku angielskim) – na platformie MS Teams  w środę 10.11.2021 o godz. 12.15
  • I rok Matematyki – w formie stacjonarnej w środę 10.11.2021 o godz. 14.15, sala D103.
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
  • I rok Analizy Danych – w formie stacjonarnej w sobotę 06.11.2021 o godz. 13.45, sala D102
  • I rok Informatyki – w formie stacjonarnej w sobotę 06.11.2021 o godz. 14.50, sala D202.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.