Terminy zjazdów w semestrze letnim 2020/21 – studia niestacjonarne

 1.  13 – 14 marca  
 2.  20 – 21 marca 
 3.  10 – 11 kwietnia 
 4.  17 – 18 kwietnia 
 5. 24 – 25 kwietnia 
 6.  8 – 9 maja  
 7.  22 – 23 maja 
 8.  29 – 30 maja 
 9.  12 – 13 czerwca 
 10.  19 – 20 czerwca 
 11.  termin dodatkowy 27 – 28 marca

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.