Informacje na temat testu diagnostycznego z języków nowożytnych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Szanowni Państwo,

w załączeniu poniżej zostały umieszczone informacje na temat testu diagnostycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pismo przewodnie do studentów 2021

Uchwała senatu w sprawie uczenia języków obcych

Wykaz certyfikatów

Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do pracownika Dziekanatu niezwłocznie po zaliczeniu testu najpóźniej do dnia 21.12.2021.

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 2 język

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 3 język certyfikat

Podanie o dopuszczenie do egzaminu zał.5

Podanie o zwolnienie z egzaminu zał.4

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.