TEST diagnostyczny z języków nowożytnych/ Language TEST dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

List przewodni do studentów

 Information of languages test English Version

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA

DECLARATION OF THE CHOICE OF LANGUAGE

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.