Ubezpieczenie NNW dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ

Szanowni Studenci, Doktoranci i Pracownicy UŁ

Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni.

Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia.

Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016 r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Z poważaniem,

Jarosław Grabarczyk

Zastępca Kanclerza UŁ

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.