Uchwała RW nr 103 w sprawie upoważnienia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ do wnioskowania do Rektora UŁ o ustalenie wartości średniej określonej w ust. 4 Uchwały nr 29 Senatu UŁ w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo – dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych odrębnie dla grup pracowników reprezentujących dyscyplinę matematyka i dyscyplinę informatyka.

Uchwała RW nr 103 w sprawie upoważnienia Dziekana

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.