Uchwała RW nr 11 z dn. 09.12.2015 r. w sprawie: sprawozdania Dziekana z funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2014/15.

Uchwała RW nr 11 w sprawie sprawozdania Dziekana z funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2014-15.

Załączniki do uchwały – Sprawozdanie Dziekana z funkcjonowania systemu jakości kształcenia 2014-15

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.