Uchwała RW nr 12 z dn. 09.12.2015 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom niebędącym nauczycielami Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego od 2016 roku.

 Uchwała RW nr 12 w sprawie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom niebędącym nauczycielami WMiI UŁ od 2016 roku.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.