Uchwała RW nr 143 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Grzegorzowi Rządkowskiemu.

Uchwała RW nr 143 w sprawie nadania stopnia dr. hab. G. Rządkowskiemu

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.