Uchwała RW nr 148 w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr 145 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 90 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w 2019 r.

Uchwała RW nr 148 w sprawie zmiany Uchwały RW nr 90 z dn. 19.12.2018 r.

Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych prac. nauk. – dyd. i dyd. w 2019 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.