Uchwała RW nr 159 wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Antoniemu Pierzchalskiemu tytułu profesora

Uchwała RW nr 159 w sprawie kandydatów na recenzentów …- dr hab. A. Pierzchalski

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.