Uchwała RW nr 184 w sprawie: ogólnych wymogów stawianych pracom dyplomowym przygotowywanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała RW nr 184

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.