Uchwała RW nr 187 w sprawie: zasad przenoszenia studenta ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ od roku akademickiego 2019-2020.

Uchwała RW nr 187

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.