Uchwała RW nr 188 w sprawie: zmiany Uchwały nr 173 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ z dn. 12.06.2019 r. w sprawie pisemnego zaliczenia przedmiotów na studiach stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała RW nr 188

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.