Uchwała RW nr 190 w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wniosku Kolegium Dziekańskiego o przyznanie nagrody Panu prof. dr. hab. Marcinowi Studniarskiemu – Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za osiągnięcia organizacyjne w 2019 r.

Uchwała RW nr 190

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.