Uchwała RW nr 24 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 24 w sprawie przyjęcia sprawozdania WKJK za rok 2015-2016.

Uchwała RW nr 24 – zał. nr 1 – Sprawozdanie WKJK 2015-16

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.