Uchwała RW nr 26 z dn. 10.02.2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2015.

Uchwała RW nr 26 w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana za rok 2015.

Załączniki do Uchwały:

SPRAWOZDANIE DZIEKANA 2015 – załącznik publikacje

SPRAWOZDANIE DZIEKANA 2015 – załącznik wyjazdy na konferencje pracowników

SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU za 2015 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.