Uchwała RW nr 28 z dn. 10.02.2016 r. w sprawie: zmiany Międzywydziałowych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze, zatwierdzenia programów ramowych i regulaminu tych Studiów.

Uchwała RW nr 28 w sprawie przekształcenia MSPM w MISMP.

Załączniki:

Regulamin

MSMPMatematyka I st.

MSMPMatematyka II st.

MSMPInformatyka I st.

MSMPInformatyka II st.

MSMPAnalizaDanych I st.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.