Uchwała RW nr 41 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Dziekana o wyniku finansowym Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za rok 2015.

Uchwała RW nr 41 w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana o wyniku finansowym za rok 2015.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.