Uchwała RW nr 42 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na rok 2016.

Uchwała RW nr 42 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego WMiI UŁ na rok 2016.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.