Uchwała RW nr 45 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie: utworzenia stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej UŁ i ogłoszenia konkursu na to stanowisko.

Uchwała RW nr 45 w sprawie utworzenia stanowiska starszego wykładowcy w KGAiIT i ogłoszenia konkursu 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.