Uchwała RW nr 5 z dn. 21.10.2015 r. w sprawie sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia za rok 2014-15

Uchwała RW nr 5 w sprawie sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia za rok 2014-15

Załącznik do Uchwały RW nr 5 z dn. 21.10.2015 r.  – Sprawozdanie WKJK 2014-15

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.