Uchwała RW nr 7 z dn. 02.12.2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ (od 2017 r.).

Uchwała RW nr 7 w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników WMiI UŁ od 2017 r.

Zał. do Uchwały RW nr 7 z 02.12.2015 r. Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników 2015-16

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.