Uchwała RW nr 82 z dn. 23.09.2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.