Uchwała RW nr 84 z dn. 07.10.2015 r. nagród ze środków pozostających w dyspozycji WMiI UŁ dla nauczycieli akademickich za rok 2015 oraz dodatków zwiększających premie za miesiąc czerwiec 2015 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała RW nr 84 w sprawie nagród ze środków pozostających w dyspozycji WMiI UŁ dla nauczycieli akademickich za rok 2015 oraz dodatków zwiększających premie za miesiąc czerwiec 2015 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 84

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.