Uchwała RW nr 86 w sp. zmiany Uchwały RW nr 77 w sprawie zasad przyznawania nagród Dziekana WMiI w 2017 r.

Uchwała RW nr 86 w sp. zmiany Uchwały RW nr 77 w sprawie zasad przyznawania nagród Dziekana WMiI w 2017 r.

Zasady przyznawania nagród Dziekana WMiI UŁ w 2017 r. doc

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.