Komentarz Prorektora ds. studenckich UŁ

Na okres od maja do jesieni 2020 roku planowaliśmy liczne wydarzenia, by uczcić 75. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego. Chcieliśmy świętować pod hasłem Uniwersytet to Wy – żeby pogłębić poczucie wspólnoty wszystkich, którzy tworzą naszą Uczelnię. Miały być konkursy, wystawy, prezentacja wspomnień pracowników, inauguracja nagrody społecznej UŁ, uroczyste posiedzenie Senatu, międzypokoleniowe, radosne spotkanie. Pandemia i rygory z nią związane pokrzyżowały te plany. Wykładowcy prowadzą zajęcia na odległość. Wszyscy spotykamy się online i telefonicznie, wielokrotnie w ciągu dnia, intensywniej niż kiedykolwiek dotąd. Pracownicy Osiedla i administracji zmagają się z problemami, o których wcześniej nikt nawet nie myślał. Poświęcenie, zapobiegliwość, solidarność, wyrozumiałość, głęboka empatia, serdeczność – tego teraz doświadczamy, na co dzień. Znużeni wielością uciążliwych spraw do rozwiązania, potrafimy rozesłać sobie na koniec dnia esemesowe serduszka i dobre słowa. Wstyd o tym pisać? Bynajmniej. Widać, że Uniwersytet to My.

Mamy swój Jubileusz: w biegu, w działaniu, wśród sprawdzonych przyjaciół.

Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak

Sekretariat WMiI UŁ (Newsletter UŁ nr 531, 25 marca 2020 r.)

x

***

Dotychczasowy termin uroczystości związanych 75-leciem UŁ został odwołany.

(§1.11 Zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dn. 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanegokoronawirusemSARS-CoV-2) wśród społeczności UŁ).

Sekretariat WMiI UŁ (www.uni.lodz.pl) 12.03.2020 r.

x

***

Konkurs fotograficzny

UWAGA! W związku z sytuacją związaną z koronawirusem termin składania prac zostanie przedłużony. Termin zostanie określony, gdy odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Sekretariat WMiI UŁ (www.uni.lodz.pl)

x

***

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym i kompozytorskim. Szczegóły poniżej i na stronie Uniwersytetu Łódzkiego poświęconej wydarzeniu: Uniwersytet to Wy – 75 lat UŁ .

Koordynator obchodów – Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak

www_75_lecie_18_02_2020

 

uroczyste_opus

_konkurs_foto_zaslepka_www_dwa_kolory

Sekretariat WMiI UŁ (www.uni.lodz.pl)