STAŻE 2016 DLA STUDENTÓW NASZEGO WYDZIAŁU- Projekt „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”

Projekt realizowany w ramach funduszy unijnych Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują daje możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu w renomowanych firmach finansowych i informatycznych i  jest adresowany do studentów studiów stacjonarnych kierunku Matematyka i Informatyka WMiI UŁ:

  • trzeciego roku studiów licencjackich w latach 2015/2016 i 2016/2017,
  • drugiego roku studiów magisterskich w latach 2015/2016 i 2016/2017.

Termin zgłoszeń : 10 maja 2016 r.

Szczegóły w załączniku: Plakat-Staże II

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.