Visegrad Scholarship Program- Stypendia Wyszehradzkie

Program stypendialny  jest skierowany do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Stypendium umożliwia wyjazd naukowy do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie.

Wysokość stypendium to 2300 €/semestr (uczelnia przyjmująca otrzymuje w tym samym czasie 1500 €/semestr). W ramach programu możliwe jest również dofinansowanie podróży.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane za pomocą aplikacji elektronicznej na stronie internetowej https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/

Pozostałe informację w załączeniu i na stronie https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Termin składania zgłoszeń upływa 15 MARCA 2018r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.