WARUNKI UCZESTNICTWA I ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Szczegółowe informacje na temat:

WARUNKÓW  UCZESTNICTWA  I  ZALICZENIA  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

dostępne są na stronie SWFiS UŁ  http://www.swfis.uni.lodz.pl/onas.html

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.