WAŻNE!!! dot. studentów studiów stacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ:

w dniu 2.11.2016 r. obowiązuje plan poniedziałkowy,
w dniu 22.12.2016 r. obowiązuje plan piątkowy.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.