Ważność legitymacji studenckich/ Validity of student ID

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Centrum Informatyki przedłużyło w systemie USOS wszystkim studentom ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do 31.03.2021.

Po 31.03.2021 wszystkim aktywnym studentom zostaną automatycznie przedłużone legitymacje do 31.10.2021.

Umożliwi to studentom złożenie prośby w Usosweb o utworzenie mLegitymacji.

Kampanię informacyjną, dotyczącą mLegitymacji przygotowuje zespół Promocji.

Informacje w tej sprawie zostaną przekazane wkrótce.


Dear Students,

We’d like inform to you that Centrum Informatyki has extended the validity of student and doctoral ID cards in the USOS system until March 31, 2021.

After March 31, 2021, all active students will have their ID cards automatically extended until October 31, 2021.

.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.