Ważny komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o sprawdzenie swoich planów zajęć w semestrze letnim 2017/2018 i zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Po tym terminie prośby o wypisanie z zajęć nie będą uwzględniane.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.