Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu łódzkiego – przypomnienie

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki uruchomił wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza – do rozdysponowania jest 8 000 000 PLN, na działalność naukową i za dokonania naukowe.
Dnia 9 listopada mija termin aplikacji grantów dla młodych i doświadczonych badaczy. Tego samego dnia będzie otwarta możliwość składania wniosków w kolejnych dwóch konkursach: Premia za granty oraz Granty aparaturowe.
Więcej informacji na stronie UŁ.
Sekretariat WMiI UŁ, (Centrum Promocji UŁ), 09.11.2020

*

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów. To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do większości programów grantowych rozpoczyna się 26 października i potrwa do 9 listopada. Gorąco zachęcam Państwa do ubiegania się o dofinansowania i rozwijania swojej działalności badawczej. Nie ma lepszej drogi do wzmacniania pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i na świecie. Wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowań i warunków, które trzeba spełnić by je uzyskać, znajdą Państwo na stronie UŁ: Wewnętrzne Konkursy Badawcze.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Kmieciak

Prorektor UŁ ds. nauki

Sekretariat WMiI UŁ, 13.10.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.