WEŹ UDZIAŁ w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM!

Jeśli interesujesz się tematyką rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć i nowoczesnymi technologiami oraz masz mniej niż 30 lat, zgłoś się do udziału w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk (www.maths.com.pl). Udział w projekcie badawczym może zostać zaliczony za zgodą dziekana jako praktyka zawodowa.

Projekt dotyczy wirtualnych rynków predykcyjnych, czyli narzędzia bazującego na tzw. mądrości tłumu (crowdsourcing), służącego m.in. do:
*    prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń,
*    monitorowania przebiegu projektów oraz przewidywania ich wyników,
*    oceny potencjału innowacyjnych produktów przeznaczonych do wdrożenia na rynek.

Zadania projektowe:
*    udział w badaniach nad ideą crowdsourcingu,
*    udział w badaniach nad zastosowaniami wirtualnych rynków predykcyjnych,
*    ocena potencjału wybranych nowoczesnych technologii.

Do udziału w projekcie nie jest wymagane doświadczenie w pracy badawczej, wystarczy ogólna kultura umysłowa i zaangażowanie.

Projekt trwa od 29 lutego do 27 maja 2016 roku.
Udział w projekcie odbywa się wyłącznie w formie pracy zdalnej.
Zakładane zaangażowanie to 10 godzin tygodniowo przez 13 tygodni.

Obok zdobycia cennego doświadczenia w innowacyjnym projekcie badawczym oraz wiedzy na temat rynków predykcyjnych, uzyskasz także zaświadczenie potwierdzające Twój udział.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.maths.com.pl/ProjektBadawczyWRP.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres mailowy kontakt.wrp@maths.com.pl do 24 lutego 2016 r.

IMPAN_projekt_badawczy_WRP_ogloszenie_2016

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.