Wykłady i warsztaty dla uczniów na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ – 20 kwietnia 2016r.

2016

Warsztaty dla szkół podstawowych

Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.