Wyniki wewnętrznych konkursów badawczych UŁ – I EDYCJA IDUB – konkurs Advanced Researcher in Residence

Informujemy, że 15.02.2021 roku ogłoszono kolejne wyniki wewnętrznych konkursów badawczych UŁ, finansowanych w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Advanced Researcher in Residence w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023 będziemy gościć na Naszym Wydziale w Katedrze Analizy Nieliniowej Pana prof. Calogero Vetro z Universita degli Studi di Palermo (ITALY).

Prof. Calogero Vetro jest autorem wielu publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu nieliniowej analizy funkcjonalnej, teorii punktu stałego, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Podczas pobytu na naszym Wydziale będzie zajmował się badaniem istnienia i regularności rozwiązań dwufazowych problemów brzegowych mających zastosowanie w zjawiskach dyfuzji w fizyce.

Pobyt Prof. Calogero Vetro z pewnością będzie okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz przyczyni się do poszerzenia zakresu badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale.

Serdecznie gratulujemy!