Wytyczne do zdalnych egzaminów lub zaliczeń dla egzaminatorów i studentów

Zmianie uległy Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń oraz Wytyczne dla studentów do zdalnego uczestnictwa w egzaminach lub zaliczeniach. Ich treść znajduje się pod linkiem: https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/  Zmiany zostały wprowadzone w związku z zarz. nr 142 i 143 z dnia 30.06.2020 r., na podstawie których zrezygnowano z nagrywania egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych.

Sekretariat WMiI UŁ, Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 06.08.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.