Wywiad z absolwentką naszego Wydziału p. Aleksandrą Rogalą w serwisie otouczelnie.pl

W serwisie otouczelnie.pl pojawił się wywiad z absolwentką naszego Wydziału p. Aleksandrą Rogalą.

Fragment wywiadu poniżej (całość dostępna w serwisie  http://www.otouczelnie.pl/ i bezpośrednio pod adresem http://www.otouczelnie.pl/biznes_i_startupy/31/kariera-zaczyna-sie-zanim-o-niej-pomyslisz).

KARIERA ZACZYNA SIĘ, ZANIM O NIEJ POMYŚLISZ

Aleksandra Rogala Łódź

Silne przeczucie, że to właśnie to – dziedzina, która sprawia, że chce nam się wiedzieć, umieć i robić więcej. Tak rodzi się naukowa pasja, którą warto odkryć jak najwcześniej, by nadać właściwy wektor swojemu wykształceniu. O matematyce, do której dobrze jest podejść własną ścieżką wyznaczoną przez oryginalny pomysł i pasję, o wykonywaniu enigmatycznego zawodu, z którym nie radzą sobie edytory tekstu oraz o tym, czego powinniśmy wymagać od kierunku studiów, który wybierzemy, a czego od siebie, opowiada Aleksandra Rogala, matematyk i aktuariusz.

Ewelina Krupska: Zdaje się, że nie wszyscy znają specyfikę pracy aktuariusza – już samo słowo może być dla wielu osób artykulacyjną przygodą. Kim właściwie jest aktuariusz i jakich kompetencji wymaga praca w tym zawodzie?

Aleksandra Rogala: Tak, nawet nie każdy program do edycji tekstu radzi sobie ze słowem aktuariusz. Dlatego staram się używać wersji opisowej. Aktuariusz, to specjalista zajmujący się oceną ryzyka, pracujący głównie w firmach ubezpieczeniowych, wykorzystujący w swojej pracy metody statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. W praktyce zagadnienia, którymi zajmują się aktuariusze są bardzo różnorodne. Jedni specjalizują się w kalkulacjach rezerw, inni w wycenie produktu lub całego portfela ubezpieczeniowego, w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze lub ocenie różnego rodzaju ryzyk. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzaminy organizowane przez Komisję Nadzoru finansowego, oraz odbyć roczny staż.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.