Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ

Szanowni Państwo,

Informuję, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd.

Przypominamy, że opłaty za usługi edukacyjne zostały obniżone o 20% – w przypadku opłaty ustalonej za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok. Studenci mogą sobie potrącić należną im zniżkę już od pierwszej należnej raty. Procent nalicza się od całej kwoty i odejmuje od wysokości pierwszej raty. Jeśli zniżka jest wyższa od pierwszej raty, wtedy różnica przechodzi na ratę kolejną itd.

Od 1 czerwca 2020 r. wznawia się również naliczanie odsetek od nieuregulowanych zaległości lub nieterminowych wpłat, w związku z czym zaleca się studentom ich niezwłoczne uregulowanie.

Studenci, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o ulgi określone w odpowiednich uchwałach Senatu UŁ (416 z 15 kwietnia 2019 r. albo w przypadku cudzoziemców – w 417 z 15 kwietnia 2019 r.)

Sekretariat WMiI UŁ (COSiD UŁ, 06.06.2020)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.