Wzory podań

2.  Podanie o zaliczenie/egzamin komisyjny

3. Podanie o przepisanie całego zaliczonego przedmiotu / Request courses recognition

4. Podanie o przepisanie oceny z samych ćwiczeń

5. Podanie o powtarzanie semestru/roku Podanie o powtarzanie ostatniego semestru z zaliczonym seminarium/projektem (Request permission for the repetitionRequest permission for the repetition last semester)

6. Podanie o zgodę na zmianę miejsca praktyk

7. Podanie o awans (Request – take courses in advance)

8.Podanie o urlop w trakcie studiów / Request for a leave of absence ( Podanie można składać po zaliczonym semestrze.)

9. Podanie o IOS (Indywidualną Organizację Studiów) (request individual arrangement of studies)

10.Podanie o wznowienie studiówResume in the academic year

11.Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim/Request for diploma and diploma in English

12. Wniosek o ulgę w opłatach za zajęcia dydaktyczne /Application for reduction of payment for studies (Wniosek należy kierować do Prodziekana ds. Ekonomicznych WMiI, Wnioski na semestr zimowy składa się w Dziekanacie do 10 października, na semestr letni- do 20 lutego- uchwała Senatu UŁ nr 379 z dn. 2.09.2014 r.). Wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie/Application for a refund of the tuition fees paid.

13. Podania do obrony (licencjat z pracą / inżynierska /magisterska). Permission to take a bachelor’s exam / Permission to take a master’s exam

14. Oświadczenie o kierunku (główny/ dodatkowy)

15.  Podanie o przeniesienie (na Wydział/ Kierunek/ Uczelnię).

16.  Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (Podanie można składać najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego)

Podanie-o-przedłużenie-terminu-złożenia-pracy_inzynierskiej (Podanie można składać najpóźniej do 17 lutego danego roku akademickiego)

17. Podanie o warunkowe zaliczenie semestru (Request conditional promotion)

18. Request – change of supervisor

19. Podanie: przedmioty do wyboru (request: optional courses)

20. Deklaracja wyboru specjalności – Matematyka

21. Deklaracja wyboru specjalności – Informatyka

22. Podanie o dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu (request: additional chance)

23. Rezygnacja ze studiów

24. Oświadczenie o powrocie na studia po urlopieDeclaration of return from a leave of absence

25. Upoważnienie do odbioru dokumentów