Wzory podań

4.  Podanie o zaliczenie/egzamin komisyjny

5.  Podanie o powtarzanie semestru/roku; Request permission for the repetition

5a. Podanie o powtarzanie ostatniego semestru z zaliczonym seminarium/projektem dyplomowym

6.  Podanie o awans; Request take courses in advance

7.  Podanie o przedmioty do wyboru; Request optional courses

8.  Podanie o zapisanie/wypisanie z przedmiotu; Request permission for the enrollment

8a. Podanie o zapisanie/wypisanie z przedmiotu za zgodą prowadzących; Request permission for the enrollment Supervisor’s signature

9.  Podanie o zmianę grup na wszystkich przedmiotach; Request permission for changing group

10.  Podanie o zmianę grupy za zgodą prowadzących; Request permission for changing group_1

11.  Podanie o IOS (Indywidualną Organizację Studiów); Request individual arrangement of studies

12.  Podanie o urlop w trakcie studiów; Request for a leave of absence (Podanie można składać po zaliczonym semestrze)

13.  Oświadczenie o powrocie na studia po urlopie; Declaration of return from a leave of absence

14.  Podanie o wznowienie studiów; Resume in the academic year

15.  Podanie o przeniesienie (na Wydział/Kierunek/Uczelnię)

16. Rezygnacja ze studiów; Statement of resignation from studies

17.  Wniosek o ulgę w opłatach za zajęcia dydaktyczne; Application for UL learning service fee concession (Wniosek o ulgę należy kierować do Prodziekana ds. finansowych WMiI UŁ. W roku akademickim 2021/2022 wniosek w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne należy składać do 10 października 2021 r. za semestr zimowy oraz do 20 lutego 2022 r. za semestr letni – Zarządzenie Rektora UŁ nr 186 z dn. 30.09.2020 r. ze zmianami)

17a. Wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w UŁ; Application for UL tuition fee reimbursement

18. Podania do obrony (licencjat/ inżynierska/ magisterska);  Permission to take a bachelors exam/ Permission to take a masters exam