do 21.04.2018 r. – XIV konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki.

Rada Nagrody ogłasza konkurs czternastej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.
Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys. zł (brutto).
Ustalono następujące terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 kwietnia 2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 2 lipca 2018
Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 31 października 2018

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adres nagroda@mimuw.edu.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz list rekomendacyjny należy ponadto wysłać w wersji papierowej pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

W załączeniu:

Więcej informacji: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.