Z przykrością zawiadamiamy o śmierci prof. dra hab. Andrzeja Fryszkowskiego

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci prof. dra hab. Andrzeja Fryszkowskiego,  pracownika Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierownika Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych, współzałożyciela i wieloletni członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, członka Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej.

Sekretariat WMiI UŁ, 04.11.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.