Zajęcia zdalne na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w dn. 12 listopada 2021 r. / Online didactic classes at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Łódź on 12 November 2021.

Informujemy, że decyzją Pani Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ zajęcia dydaktyczne na WMiI UŁ w piątek 12 listopada br. odbywają się w trybie zdalnym.
We would like to inform, that by the decision of the Dean of the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Łódź, classes at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Łódź, on Friday 12th November will be online.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.