Zaliczenie pisemne seminariów oraz repetytorium w dniu 17 stycznia 2020 roku – godziny i przydziały sal:

-Repetytorium do egzaminu dyplomowego dla kierunku Analiza Danych I stopnia – godzina 16.15 – sala D203
-Seminarium magisterskie 1 dla kierunku Matematyka II stopnia – godzina 14.15 – sala A207
-Seminarium magisterskie 1 dla kierunku Informatyka II stopnia ( w języku polskim) – godzina 14.15 – Aula

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.