Zaproszenie dla doktorantów do udziału w Jubileuszowej X Edycji konferencji nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki.

Udział w konferencji daje możliwość:

– integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

– stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

– podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

– zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

– zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

– wygłoszenia referatu i/lub zaprezentowania posteru

– opublikowania streszczeń wystąpień (referatu, posteru) – ISBN

– opublikowania NAWET KILKU artykułów – ISBN

– propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu

-propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)

– pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

propagowania innowacyjnego projektu Docieramy z badaniami naukowymi do firm

– materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych.

Daty i miejsce konferencji

3.12.2016 – Warszawa 1,2

10.12.2016 – Wrocław 1

14.01.2017 – Kraków 1,2

21.01.2017 – Poznań 1

1 – Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych

2 – Nowe trendy w naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych

Strony konferencji: http://www.doktorant.com.pl/x-edycja.html   oraz  http://www.doktorant.com.pl/x-edycja/58.html

Szczegóły w załączniku: Komunikat o Konferencji

Do pobrania: karta_zgłoszeniowa

x_plakat

/na podstawie materiałów organizatora/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.