do 16.02.2020 r.- Zaproszenie dla studentów do rekrutacji do Collegium Invisibile

Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Właśnie ruszyła kolejna edycja rekrutacji. Patronem Stowarzyszenia Collegium Invisibile jest Uniwersytet Łódzki.

Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia. Jego podstawą jest program rozwoju naukowego odwołujący się do relacji mistrz – uczeń.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile umożliwia swoim członkom rozwój zainteresowań naukowych oraz podnoszenie poziomu wiedzy poprzez indywidualną współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami i przedstawicielkami nauki, a także udział w projektach badawczych i społecznych.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r.
Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.
Wszelkie informacje są dostępne także na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Zapraszamy również na Facebook.
/e/uł

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.