Zaproszenie dla wykładowców i studentów do udziału w badaniu nt. “Wyzwania studiów w języku angielskim”.

Na prośbę Pana Rektora, prof. Antoniego Różalskiego na nasz Wydział została przekazana ankieta sporządzona przez doktorantkę z University College London. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w badaniu. Szczegóły poniżej na podstawie maila przekazanego przez Sekretariat Rektora UŁ.

****

Prowadząca badania: doktorantka na University College London (UCL), Institute of Education.

Cel ankiety: zebranie danych do pracy doktoranckiej pt. “Wyzwania studiów w języku angielskim”.

 

Do udziału w badaniu zapraszane są osoby spełniające poniższe kryteria:

studenci, którzy:

(1)    są studentami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce
(na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie są studentami filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

oraz wykładowcy,  którzy:

(1)    są wykładowcami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie wykładają tylko i wyłącznie na kierunku filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

 

Udział w badaniu wiąże się z wypełnieniem kwestionariusza on-line:

Link do kwestionariusza dla studentów

Link do kwestionariusza dla wykładowców

 

Oba kwestionariusze dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Nie ma znaczenia którą wersję uczestnik wybierze.

Wypełnienie kwestionariusza online jest anonimowe, a badanie uzyskało zezwolenie etyczne UCL Ethics Committee.

Kontakt w razie pytań: agata.mikolajewska.18@ucl.ac.uk

_______________________________________________________________________

Explorator:  PhD student at University College London (UCL).

The purpose of explorations: collecting data for doctoral study “Challenges of studies in English”.

 

Students and lecturers eligible for participation are:

students who:

(1)    study on a degree programme taught fully in English at a university in Poland
(at bachelors, masters or doctoral level)

(2)    are not native speakers of English

(3)    do not study English Philology or American Studies

lecturers who:

(1)    teach on degree programmes in English at a university in Poland (at bachelors, masters or doctoral level)

(2)    are not native speakers of English

(3)    do not teach on English Philology or American Studies only

 

Participation in the study involves completing an online questionnaire:

Link to the questionnaire for students

Link to the questionnaire for lecturers
Both questionnaires are available in two language versions: Polish and English. It does not matter which language version a participant chooses.

I would like to stress that the online questionnaire is anonymous, and the study gained ethical approval from the UCL Ethics Committee.

 

If you have any questions about the subject please do not hesitate to contact me:

agata.mikolajewska.18@ucl.ac.uk

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.