Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu Build Up

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń oraz działań zmierzających do zwiększania kompetencji kadry akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz podnoszenia zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia w ramach projektu Build Up.

Pierwsze proponowane szkolenie z zakresu przygotowywania materiałów dydaktycznych i metodyki kształcenia przygotowane zostało  dla pracowników wykładających w językach obcych lub planujących prowadzenie takich zajęć. Warsztaty prowadzone są w języku polskim i podzielone na cztery bloki tematyczne, związane z najistotniejszymi kwestiami, z jakimi na co dzień spotyka się pracownik akademicki wykładający w języku obcym.

Uczestnicy warsztatów poznają:

  1. narzędzia internetowe i aplikacje przydatne w prowadzeniu zajęć
  2. sposób tworzenia interaktywnych prezentacji w oparciu o neurodydaktykę oraz dydaktykę progresywną
  3. nowoczesne metody aktywizujące studentów
  4. praktyczne narzędzia pracy ze studentami zagranicznymi.

Zapisy na stronie programu.

Realizacją i koordynacją projektu zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą bwz@uni.lodz.pl.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym piśmie.

Proszę o rozpowszechnienie informacji o szkoleniach wśród pracowników dydaktycznych.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.