Zaproszenie na European Forum of Young Innovators – EFYI’16, 24-25 października 2016

Zarząd Fundacji Polska Innowacyjna, European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) – www.eurodoc.net, Krajowa Reprezentacji Doktorantów (KRD) – www.krd.edu.pl oraz Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego zapraszają przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego na pierwszą edycję European Forum of Young Innovators – EFYI’16, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 roku w Łodzi.

Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi innowatorami w UE. Inicjatywa ma również zachęcać do realizowania badań dla przemysłu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi oraz promocję współpracy międzynarodowej.

Nurtem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia jest hasło “from IDEA by TRANSER to IMPACT”. Idea ta w pełni obrazuje drogę, jaką musi przejść młody innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia sukcesu. Poprzez realizację przedsięwzięcia chcemy uprościć drogę wszystkim młodym naukowcom w osiągnięciu sukcesu. Zrealizujemy w tym celu panele dyskusyjne z praktykami, seminaria i warsztaty, które ułatwią uczestnikom Forum, zainteresowanym wdrożeniem innowacji i przejście przez drogę od pomysłu aż do osiągnięcia sukcesu.

Podczas Forum odbędą się dyskusje poświęcone m.in.: ochronie własności intelektualnej, instrumentom wsparcia finansowego, projektom badawczo – rozwojowym, przykładom najlepszych praktyk z Europy i Świata oraz “success stories”, a także skutecznemu transferowi wiedzy z nauki do biznesu. Nowością w organizowanym wydarzeniu jest wprowadzenie modułów VOP (Voice of Participants), gdzie każdy z uczestników po zakończeniu danego panelu będzie miał okazję do czynnego udziału w dyskusji i odniesienia się do tego, co zostało w niej poruszone.

Ponadto uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Eurodoc i Fundacji Polska Innowacyjna. Główne tematy warsztatów będą koncentrowały się na: ścieżkach kariery młodych naukowców, formule doktoratu – a dokładniej doktoratu przemysłowego oraz innowacyjnej metodologii Lean Startup in Science.

Udział w organizowanym przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Wierzymy, że udział naukowców w dyskusjach i warsztatach zorganizowanych podczas Forum będzie okazją na poszerzenie wiedzy na temat upowszechniania nauki oraz ułatwią trwające na Uczelni procesy komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej informacji na stronie : www.efyi.pl

 

 

/Żródło: Sekretariat Prorektora ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.